הלכה ברורה ובירור הלכה (גי' 2)

מאגר ממוחשב של יצירת המופת של מכון 'הלכה ברורה' המיוסד על חזונו של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל:

"אחי האהובים תופשי התורה בעיר הקדש ובארצנו הקדושה כלה. לחיים של יצירה הנני קורא אתכם… במשך הדורות והזמנים הלכה השפעת הפוסקים ונתרחקה אצל רבים מהמקור היסודי, מהתלמודים בעצמם במקורם, ומזה באה מגערת וקטנות באורחות הלמוד וההוראה. יצאו מכלל זה רק גדולי הדורות אשר הם מתאחדים תמיד בלמודם עם המקורות הראשונים התלמודים… אבל בהמון הלומדים, וגם בהחשובים שבהם, נעשה התלמוד והפוסקים לשני דברים שרק מגע קלוש יאחדם יחד… וכן הלכו הפלגים הללו, המקור והנהר המתפשט ממנו, והתרחקו זה מזה… עבודה של מלאכה אחת גדולה עומדת לפנינו לתקן את הפרוד הזה…

ולתקן את זה אנחנו צריכים בתחילה לסדר על שני התלמודים את ההלכות של הפוסקים…. עבודה הזאת של "הלכה ברורה", התוצאה מן הפוסקים העומדים בצד הדף של התלמודים, עצם ההצגה של הענינים אלה מול אלה תאיר את עיני הלומדים ותרגיל אותם לסגל את הידיעה של כל הלכה עם מקורה וסבתה… אבל לא רק במלאכה פשוטה כזאת, אף על פי שיש בה גם כן חכמה, נגמר את הבנין הגדול הזה. אנו צריכים לשכללו עוד ב"באור הלכה", וגם עבודה זאת אינה רחוקה מאתנו כשיהיה לזה חפץ לב ושאיפה ליצור יצירה גדולה וחשובה המוכרחת לתפוש מקום חשוב בעולם. זאת היא העבודה של החלק של "ברור הלכה". בכל מקום שהתוצאה של ההלכה מתוך התלמודים פשוטה היא אין צרך להוסיף עליה דברים, אבל ברוב המקומות צריכים להוסיף איזה באור, באיזה אופן יצאה ההלכה מתוך התלמודים, וההערות הללו צריכות להיכתב בהחלק של "ברור הלכה".

(מתוך 'הרצאת הרב', כ' טבת תרפ"א,
להרצאה השלמה ראו: אורות התורה, מהדורת תשס"ד)

במאגר הממוחשב ניתן לעיין בקלות בכל אחד מהבירורים שב'בירור הלכה' ומסיכומי ההלכות שב'הלכה ברורה' וב'גלינות הש"ס' של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, מתוך הגמרא עצמה ומתוך מפתח נושאים.

המאמרים במאגר ערוכים עם כותרות ובנויים בצורה נוחה וזמינה לקריאה, העתקה והדפסה. המאגר כולל מנוע חיפוש משוכלל וקישור ישיר בין הגמרא להלכה ברורה ולבירור הלכה.

רשימת המסכתות שבמאגר הממוחשב:

ברכות ; שבת; פסחים; ראש השנה; סוכה; תענית; מגילה; מועד קטן; חגיגה; גיטין ; בבא קמא; בבא מציעא; בבא בתרא; מכות; שבועות; עבודה זרה; קידושין; סוטה ; כתובות ; ביצה ; סנהדרין; יבמות; יומא; נדרים  ; שביעית ; חולין  ; עדויות ; הוריות; אבות ; מסכתות קטנות.

לפירוט נוסף על מפעל הלכה ברורה ובירור הלכה ועל המאגר הממוחשב ראו כאן.

מחיר: 499 ש"ח (המחיר – 600 ש"ח כאן המחיר הנחה של 20%)

מחיר עדכון לגירסה 2 – 180 ש"ח

דרכי תשלום:

העברה בנקאית לחשבון: בבנק מזרחי (20), סניף קרני שומרון (483), מספר חשבון 261125  על שם דב גולדשטיין. נא לשלוח במייל את אשור ההפקדה, ובמייל חוזר יתקבל מספר אישור, יש לשמור מספר זה לצורך בקשת הקוד לתוכנה.

bit / paypox למספר: 0522424305

לפרטים נוספים דב גולדשטיין, דוא"ל: tora@tora.co.il , נייד: 0522424305

הרשמו לעידכונים מהאתר

הרשמו לעידכונים מהאתר

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ותקבלו עידכונים על חומרים חדשים שיעלו לאתר ומבצעים

נרשמת בהצלחה