התלמוד המבואר – מאת הרב עדין אבן ישראל זצ"ל (שטיינזלץ – גי' 2)

התלמוד המבואר בצורה דיגיטלית בעריכת הרב עדין אבן ישראל זצ"ל (שטיינזלץ). "מגמתו היסודית של פירוש זה היא, לתת מכשיר בידי הרוצים ללמוד את התלמוד ואינם מסתפקים בלימוד שטחי בלבד – להבין את עולם התלמוד ולהכירו קירבה יתרה, גם אם לא היתה להם כמעט כל הכנה מוקדמת. פירוש זה כולל, למעשה, בתוכו את רובה המכריע של הספרות הפרשנית של התלמוד, וכל דבר חשוב שצריך ל"עיקר פשוטו" מצא את מקומו בפירוש זה, בצורה זו או אחרת." מהדורה זו של התלמוד מנוקדת ומפוסקת במלואה.

התוכנה מותקנת על המחשב ומאפשרת חיפוש, עריכה, העתקה של קטעים על מנת ליצור דף עבודה, או מקורות לשיעור. ועוד ועוד.

ניתן להוריד את צורת הדף בצורת תמונה. ולערוך הכל בוורד.

המאגר מכיל את:

רש"י תוספות פירוש עיונים הלכה מסורת השס' גרסאות הרחבות.

תנ"ך תלמוד ירושלמי משנה תורה לרמב"ם ושולחן ערוך.

התוכנה אינטראקטיבית המפרשים נפתחים עם הגמרא בלשוניות מקבילות.

ברכות, שבת, עירובין, פסחים, יומא, סוכה, ביצה, ראש השנה, תענית, מגילה, מועד קטן, חגיגה, יבמות, כתובות, נדרים, נזיר, סוטה, גיטין, קידושין, בבא קמא, בבא מציעא, ,בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות, עבודה זרה, הוריות, זבחים, מנחות – ללא הביאור של הרב אבל כולל רש"י ותוספות וצורת הדף הרגילה, חולין – ללא הביאור של הרב אבל כולל רש"י ותוספות וצורת הדף הרגילה, בכורות, ערכין, תמורה, כריתות, מעילה, תמיד, נדה – ללא הביאור של הרב אבל כולל רש"י ותוספות וצורת הדף הרגילה.

מחיר המאגר – 1150 ש"ח

מי שזקוק לתמיכה היות והתוכנה לא עולה, התקליטור סרוט, וכדומה – מחיר 180 ש"ח

ניתן להזמין ישירות אצלי במייל: tora@tora.co.il

או להתקשר: 0522424305

מידע מתוך האתר של המכון התלמוד הישראלי:

גוף הטקסט – הטקסט התלמודי מופיע במהדורה המבוארת באותיות גדולות ומאירות עיניים, ובתוכנה בצורה טקסטואלית שניתנת להעתקה לזכרון של המחשב ולהדבקה בתוכנה כמו וורד וכדומה. הטקסט במהדורת הצילום מנוקד ומפוסק. הסוגיות השונות מוצגות בפסקאות נפרדות. הפירושים המרכזיים של רש"י ותוספות, המופיעים בכל מהדורות התלמוד, סודרו בצדו הפנימי של העמוד כשפירוש התוספות מופיע באותיות מרובעות ולא בכתב רש"י, ושני הפירושים זוכים לפיסוק מלא. גודלו של הטקסט לא אפשר את הצבתו בסדר עמודים זהה למהדורה המסורתית ("ש"ס וילנה" – הגרסה המקובלת והנפוצה ביותר של התלמוד, ע"פ המהדורה שהודפסה בדפוס ראם, וילנה 1886). במהדורה זו, כל עמוד של מהדורת וילנה מחולק לשני עמודים, בכדי לשמור על ציוני העמודים המקובלים. סידורו מחדש של הטקסט מקל על הקריאה השוטפת שלו, מאפשר הגייה נכונה של המילים הזרות לקורא ומסייע לו להתמצא בחלקי הדיון השונים – שאלה ותשובה, מובאות ממקורות שונים, תחילתו וסיכומו של דיון בנושא מסוים.

הביאור – בצד החיצוני של כל עמוד מופיע ביאורו המונומנטלי של הרב. בנוסף לתרגום של כל המילים הארמיות לעברית מודרנית, מבהיר הביאור, המשולב בגוף הטקסט התלמודי, את הקשר שבין משפט למשפט בתוך המבנה הצורני של התלמוד. הוא מפענח מונחים טכניים שחוזרים על עצמם שוב ושוב, ומבהיר את מקומם במהלך הסוגיה. בסוף פיסקה הוא גם מסכם במילים ספורות את התובנה שבה נוקט התלמוד בנקודה זו. דבר זה עוזר לקורא הסוגיה להבין את הדיון, להבין מה המסקנות שנתקבלו ומה הן הדעות שנדחו מן ההלכה. בתחילתה של כל פיסקה הוא מבאר את הקשר שלה לקודמתה ובכך מקל על פענוח ההקשרים בין סוגיה לחברתה – קשרים שלעיתים רבות מבוססים על רצפי הגיון דקים. 

מסביב לעמודחלק זה יופיע בתוכנת החיפוש בצורה טקסטואלית כמו כל שאר חלקי הביאור לעומת זאת במהדורת הצילום יופיע בצידי העמוד מופיעים מדורי עזר והרחבה: "אישים" – הכולל מידע ביוגרפי על חכמי התלמוד, "העולם" ו"החיים" המספקים מידע רב המלווה בתרשימים ותצלומים על אורח החיים בתקופת התלמוד, מקומות, אביזרים ומושגים שונים הנזכרים בו, "לשון" – המגיש מידע על משמעותן ומקורן של מלים המופיעות בגוף הטקסט.

בשכבה החיצונית יותר של הדף תמצא את המדור "גרסות" הכולל השוואת גרסאות מכתבי יד ודפוסים שונים, והמדור "לעזי רש"י" – המציג את תרגום המילים הלועזיות המופיעות בפירוש רש"י.

סרט המחשה :

הסרטון מדגים את השימוש במהדורה הממוחשבת – באמצעות הכנת דף מקורות דרך המהדורה. המהדורה היא היחידה שמגישה את התלמוד מבואר על גבי מחשב ומאפשרת ללומדים ולמלמדים להשתמש בביאור הבהיר של הרב שטיינזלץ על גבי המחשב בממשק נוח להפעלה ולשימוש.


הרב עדין על המפעל של התלמוד המבואר – שטיינזלץ ותמיכת הרבי מליובביץ:

הרשמו לעידכונים מהאתר

הרשמו לעידכונים מהאתר

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ותקבלו עידכונים על חומרים חדשים שיעלו לאתר ומבצעים

נרשמת בהצלחה