לפרשת בראשית – הרב טוביה גרוסמן – קרני שומרון

פרשת בראשית תשע"ה "זה ספר תולדות האדם…ויחי אדם שלושים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שת"(ה:ג) מעניין הדבר שאין כאן איזכור כלל של שני בניו הראשונים – קין והבל – שחייהם ומעשיהם תוארו בכל הפרק הקודם! מסביר אבן עזרא שבפרקנו, מובא "ספר תולדות האדם", זאת אומרת: "הבנים, ובנים שהולידו" (ואין הכוונה למשמעות השניה […]