English | הזמנת מוצרים | שיעורים | גדולי ישראל | תמונות ביהדות | מאגרים תורניים | פרשת שבוע | ראשי  
דב גולדשטיין
44855 התנחלות 11 קרני שומרון
09-7920837 -פקס                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-2424305 - נייד

logo 


?..האם התודעת למאגרים התורניים של אוצר ההלכה והמנהג, נהוראי כתבי הרב קוק ועוד
!!! לחץ כדי להכיר

הורדות < ראשי
 תמיכה טכנית

התאמת הגדרות שפה לתוכנה - הפעל את הקובץ

שאלות נפוצות

:הורדת גירסה עדכנית לתוכנות

שליטה מרחוק - נא הורד את הקובץ והפעל


3 אוצר ההלכה גירסה

כתבי הרב קוק גירסה 4

שו"ת משפטיך ליעקב הרב צבי יהודה בן יעקב שליט"א דיין בבית הדין הרבני האיזורי בתל אביב - קישור להורדת התוכנה לזיכוי הרבים בחינם

קובץ התקנה לשו"ת משפטיך ליעקב - ההוראות בקובץ וורד - למי שלא מסתדר נא לשלוח אלי דוא"ל לקבלת הקובץ

התקליטור של תחומין לא נתמך אוטומטית, מי שמעוניין יקבל תמיכה תמורת תשלום נא להתקשר

התלמוד המבואר - שטיינזלץ

כתבי חב"ד

כתבי ברסלב גירסה 2.01

נהוראי גירסה 7

ארון הספרים היהודי

התקנה מלאה אוצרות התורה

התקנה מלאה אוצרות השו"ת גירסה 7

פתחי תשובות

מתוק מדבש - התקנה מלאה

מתוק מדבש - עדכון התקנה

הנחיות להוספת עברית בלוח הבקרה למי שהפונט לא קריא במחשב שלו


טוטאל קומנדר

טסט

snNewControls

בעיית תצוגת טקסט - תקלת

תקלה תצוגת עיון

תצוגת פי די אף - פגסוס

Controls - תקלת

Richtx 7 - תקלת

Richtx 10 - תקלת

snRich - תקלת

Sqlite - תקלת

Setup_snText - תקלת

SysInfo - תקלת

תקלת וי בי קונטרול

mci32 תקלת

Splash

Viscom7-2 תקלת

Winsock תקלת

ImageEnX_4 תקלת

UniSuite - תקלת

תוכנה להורדת סרטים למחשב - בתשלום לחברה (מחיר נמוך)

כתבי הרב קוק גירסה 3 - גירסה ראשונה

התקנה ישנה של כתבי הרב קוק גירסה 2