English | הזמנת מוצרים | שיעורים | גדולי ישראל | תמונות ביהדות | מאגרים תורניים | פרשת שבוע | ראשי  
דב גולדשטיין
התנחלות 11 קרני שומרון 44855
פקס- 09-7920837                      טל'- 09-7920838
tora@tora.co.il                      סלקום - 052-2424305

logo 

ראיון ברדיו קול חי - לחץ על הקישור

< ראשי
 מאגרים תורניים
הזמן עכשיומחיר - 2000 ש"ח ובמבצע כעת - 1600 ש"ח בחו"ל המחיר - 420$ אוצר ההלכה והמנהג גירסה שלישית עם תוכנת חיפוש משוכללת כולל קישורים
עדכון מגירסה 2 במחיר: 950 ש"ח, מחיר התוכנה לחו"ל 420$ ומחיר השדרוג לחו"ל מגירסה 2 260$
רשימת המאגרים המופיעים בתוכנה
ozar_2.jpg - 21118 Bytes


תנ"ך ומפרשים
תנ"ך מנוקד
תורה
תרגום אונקלוס
תרגום יונתן בן עוזיאל וירושלמי

מפרשים על התורה
רש"י
רשב"ם
ראב"ע
רמב"ן
ספורנו
בעל הטורים
אור החיים
דעת זקנים מבעה"ת
כלי יקר
רבינו בחיי
חזקוני
שפתי חכמים

מפרשים על נ"ך
רש"י
מצודת דוד
מצודת ציון
רד"ק
רלב"ג
ראב"ע
מלבי"ם


משנה מנוקדת
תפארת ישראל
תוספות יום טוב

תלמוד בבלי
תלמוד ירושלמי


רש"י
רשב"ם
ר"ן
תוספות
יד רמה
חידושי הרמב"ן
ליקוטים מספר תורת האדם
שער הגמול לרמב"ן
משפט החרם לרמב"ן
קונטרס דינא דגרמי
הלכות נידה לרמב"ן
ספר הצבא לרז"ה
השגות הרמב"ן לספר הרז"ה
חידושי הרשב"א
חידושי הריטב"א
תוספות הרי"ד
תוספות הרא"ש
חידושי המאירי
שיטה מקובצת


מדרשי הלכה תלמוד וראשונים
תוספתא
מסכתות קטנות
:הכוללות את
אבות דרבי נתן
סופרים
שמחות
כלה
כלה רבתי
דרך ארץ רבה
דרך ארץ זוטא
גרים
כותים
עבדים
ספר תורה
תפילין
מזוזה
ציצית

מדרשי הלכה
מכילתא דר' ישמעאל
ספרא
ספרי

מדרשי אגדה
מדרש רבה
מדרש תנחומא
ילקוט שמעוני

זוהר

ספר המצוות לרמב"ם
משנה תורה לרמב"ם
(מדע ואהבה מתוך מהדורת מקבילי)
טור
שולחן ערוך

מפרשי השו"ע
באר היטב
שערי תשובה
פתחי תשובה
משנה ברורה
ביאור הלכה
מנחת פתים
קצות החושן
קונטרס הספיקות
משובב נתיבות
באר אליהו ח"ב
שער הציון

הלכה ברורה
בירור הלכה
גיליון השס' לרב צבי יהודה קוק
נושאי הבירורים

חיבורים וקיצורים בארבעת הטורים
שו"ע אדמו"ר הזקן
חיי אדם
בן איש חי
קיצור שולחן ערוך
מקור חיים השלם
קיצור שו"ע מקור חיים – מנוקד
ילקוט יוסף א - השכמת הבקר ונט"י
ילקוט יוסף ב - ציצית, תפילין ודיני סת"ם
קצור שולחן ערוך ילקוט יוסף
שולחן ערוך המקוצר
פניני הלכה

ספרי שאלות ותשובות
שו"ת אדמו"ר הזקן
שו"ת צמח צדק
אגרות משה א-ח
אורח משפט
אלה חמדה
באהלה של תורה א-ד
במראה הבזק א-ז
בני בנים א-ד
בנין אב א-ה
דבר יהושע חלקים נבחרים
דעת כהן
ופדויי ה' ישובון
חבל נחלתו א-יב
חוות בנימין
טל לברכה א-ב
יד נתן ב
יחל ישראל א-ג
יין הטוב
ישכיל עבדי א-ג
מים חיים א-ג
מנחת אברהם
מנחת יצחק א
מנחת שלמה א-ג
משנה הלכות א-יז
משפטי עוזיאל א-ו
משפט כהן
עזרת כהן
עשה לך רב א-ט
פניני הוראה
רסיסי טל
ממעמקים א-ה
משפטי אליהו א-ב
עולת יצחק א-ב
שאילת שלמה א-ח
שבט הלוי א,ב,ז
שיח נחום
שי כהן א-ב
שערי מישור
תפלה למשה א-ו

ספרי הלכה בנושאי או"ח
תפילת דוד
פסקי הסידור
ברכת ה' א-ה
מנוחת אהבה א-ג
שבת כהלכה
מנחת שי
אום אני חומה
דיני יום טוב
יום טוב שני כהלכתו
ערב פסח שחל בשבת
הגדה של פסח – ר. מרגליות
ספר הלכה – הרב מרדכי אליהו
קול אליהו – קצור הל' חגים


ספרי הלכה בנושאי יו"ד
יוסף דעת
מלוה ה' א-ב
איש ואשה
דרכי טהרה
טהרה כהלכה
שעורי שבט הלוי – נדה
שערי אורה
ביום השמיני
מל ולא פרע
בני בכורי ישראל
כתיבת ספר תורה בהלכה ובמנהג
נתיב החינוך

ספרי הלכה בנושאי חו"מ
דבר המשפט
הלכה פסוקה
חמדת הארץ ב-ו
משפטי ארץ א' – דין דיין ודיון
משפטי ארץ ב' – טענות וראיות
משפטי ארץ ג' – קניין ומסחר
משפטי שאול

ספרי הלכה בנושאי אה"ע וצניעות
את צנועים חכמה א-ג
בארות שלמה
גן נעול
חסד נעוריך
טהור עינים
טהרת הברית
צניף טהור
נתיב הכתובה
עדת מעוזו
רשות היחיד
שו"ת צוהר

ספרי הלכה בנושאי מצוות התלויות בארץ
אמונת עתיך 1-74
ספר ארץ ישראל
באהלי שדה
ביכורי הארץ
דבר השמיטה – הרב משה צבי נריה
דבר השמיטה – הרב משה לוי
הודאת הארץ
הלכות זרעים
השמיטה היובל ומצוות ההקהל
התורה והארץ
'ושבתה הארץ שבת לה
חוקות הארץ
מועדי הארץ - הלכות חוה"מ בחקלאות
משנת השמיטה
נטיעות הארץ
עם וארצו
שמיטה
קטיף שביעית
שבת הארץ
שמיטה ממלכתית במדינת ישראל
שמיטה – תדריך למודי

ספרי הלכה בנושאי
מדינה וצבא

אם הבנים שמחה
הלכות מדינה
עמוד הימיני
הרבנות והמדינה
הצבא כהלכה
הלכות צבא
כחיצים ביד גבור
מחיל אל חיל
קשרי מלחמה
קשת נחושה – הרבנות הצבאית
ועוד מספרי הרבנות הצבאית
הלכה כסדרה בצה"ל – שבת
הלכה כסדרה בצה"ל - מועדים
הלכה כסדרה בצה"ל – תפילה
הגנת ישובים
בטחון שוטף
ראש הממשלה

ספרי הלכה בנושאי מקדש
אל הר המור
למקדשך תוב
מעלין בקודש א-טו
ספר הקהל
ספר המקדש

ספרי הלכה בנושאים שונים
שמירת הלשון
יש שואלין
רשות הרבים
עקב ענוה
שובו אלי
הלכות משיח לרמב"ם
בין אור לחושך
על דגלו

ספרי הרב אביחיל
יסודות הלכה
שערי אמונה והלכה
שערי אמונות ודעות
שערי הלכה


כתבי עת
צהר א-לז
עטורי כהנים לקט
הליכות עולם מתוך שבת בשבתו
קול צופיך

ספרי מנהגים
ליקוטי מהרי"ח
מנהגי חת"ם סופר
מטה אפרים
זכרון ליהודה – מהר"ם א"ש
דרכי חיים ושלום
נתיבות המערב – מרוקו
נתיבי עם
אוצר דינים ומנהגים
אוצר מנהגי חב"ד
עבודת אפרים – נפילת אפים

ספרי עזר
המועדים בהלכה – מהדורה חדשה – מעודכנת כולל מקורות והערות
אישים ושיטות
לאור ההלכה
עין יצחק א-ג
קובץ יסודות וחקירות
מחזה אברהם
שער הציון


ספרי מוסר מחשבה וחסידות
אגרת הרמב"ן
אגרת הגר"א
אגרת המוסר
אורחות צדיקים
דרך עץ חיים
חובות הלבבות
מסילת ישרים
מעלות התורה
קב הישר
רבינו יונה
תומר דבורה
תניא
אגרא דכלה
יודעי בינה
ייטב פנים
ישמח משה
ליקוטי מוהר"ן
ליקוטי מוהר"ן תנינא
ספורי מעשיות
מגלה עמוקות
נועם אלימלך
ערבי נחל
רב טוב

ספרי רבי צדוק הכהן מלובלין
אור זרוע לצדיק
פוקד עקרים
אגרת הקודש
ליקוטים
שיחת מלאכי השרת
משיב צדק - סוכה בשמי"ע
משיב צדק - דרושים לבר מצוה
צדקת הצדיק
ישראל קדושים
דובר צדק
קומץ המנחה
לבושי צדקה
דברי סופרים
ספר הזכרונות
ליקוטי מאמרים
מחשבות חרוץ
תקנת השבין
רסיסי לילה
קונטרס דברי חלומות

דבר מלך

פרקים במחשבת ישראל

ספורי חסידים

– תורה ומועדים

משבריך וגליך עלי עברו

תוכנת גימטריה ודילוגים
חידושים נוספים: מילון ארמי עברי מובנה במאגר, מידות ומשקלות ומשמעותם וכן מונחים ומושגים בגמרא

עזרה עדכנית לשמוש באוצר ההלכה והמנהג גירסה 3
עזרה עדכנית לשמוש באוצר ההלכה והמנהג גירסה 3 באנגלית - help in English

בעניין זכויות יוצרים ושימוש בטקסטים שבמאגרים התורניים מאת הרב אריאל יעקב שליט"א
בעניין זכויות יוצרים מאת מוסד הרב קוק
זכות השמוש בשמונה קבצים בצורה דיגיטלית
מאמר בעניין זכויות יוצרים מאת הרב רא"ם הכהן פורסם בעלון שבת בשבתו

ניתן להזמין את המידע על גבי דיסק או קי (פלאש דרייב) בתוספת עלות של 70 ש"ח
תמונת הדיסק און קי (הכרטיס בגודל 8 מגה בית
לחץ על הקשור כדי לצפות בתמונת כרטיס הזכרון
לחץ על הקשור כדי לצפות בתמונת הקופסה
ההמלצה של הרה"ר לישראל הרה"ג הרב ישראל מאיר לאו שליט"א
ההמלצה של המפמ"ר לתורה שבעל פה הרב שמעון לוי שליט"אהזמן עכשיומחיר בארץ 400 ש"ח מבצע לחודשיים 200 ש"ח ללא תמיכה תוספת לתמיכה 120 ש"ח
הזמן עכשיו
מחיר לחו"ל 120$ כעת במבצע לחודשיים 70$ כתבי הרב קוק זצ"ל תוכנה מקוצרת - הרב הראשי הראשון של ארץ ישראל

רשימת המאגרים המופיעים בתוכנה
תנ"ך
מילון הראיה
שמונה קבצים
כתבי הרב
אדר היקר
אגרות הראיה
אגרות חמדה
אוצרות הראי"ה
אורות
אורות האמונה
אורות הקודש
אורות הרמב"ם
אורות התורה
אורות התשובה
ארץ חפץ
גנזי הראיה א- ז
חבוש פאר
זבחי ראיה
חדריו
חזון הצמחונות והשלום
:טוב רואי למסכתות
סוטה, שבת, עירובין, כתובות
ליקוטים
מאורות הראיה ירח האיתנים לימים נוראים
מאורות הראיה לחנוכה, ארבע פרשיות ופורים
מאורות הראיה להגדה של פסח
מאורות הראיה לשבועות
מאמרי הראיה
מדבר שור
מוסר אביך
עולת ראיה
עין איה ברכות ושבת
עץ הדר
ערפלי טוהר
פנקס י"ג
ראש מילין -כולל התוספת
שביבי אורות
שבת הארץ
עזרת כהן
משפט כהן
אורח משפט
דעת כהן
שירים: נפשי תקשיב שירה
הרצי"ה
מתוך התורה הגואלת


בעניין זכויות יוצרים ושימוש בטקסטים שבמאגרים התורניים מאת הרב אריאל יעקב שליט"א
בעניין זכויות יוצרים מאת מוסד הרב קוק
זכות השמוש בשמונה קבצים בצורה דיגיטלית

חזור למעלה
הזמן עכשיומחיר:בארץ 1200 ש"ח ובמבצע כעת 900 ש"ח. בחול" 260$ כתבי הרב קוק גירסה 3 - הרב הראשי הראשון של ארץ ישראל

רשימת המאגרים המופיעים בתוכנה


תנ"ך
תלמוד בבלי
מפתחות
שביבי אורות
מילון הראיה
שמונה קבצים
אדר היקר
אגרות - א – ד
אגרות חמדה
אוצרות הראיה
אורות
אורות האמונה
אורות הקודש
אורות הרמב"ם
אורות התורה-הרצאת הרב
אורות התשובה
ארץ חפץ
גנזי הראיה א- ז
חבש פאר
זבחי ראיה
חדריו
חזון הצמחונות והשלום -עם תוספות
:טוב רואי למסכתות
סוטה, שבת, עירובין, כתובות
ליקוטים
מאורות הראיה ירח האיתנים לימים נוראים
מאורות הראיה לחנוכה, ארבע פרשיות ופורים
מאורות הראיה להגדה של פסח
מאורות הראיה לשבועות
מאמרי הראיה
מדבר שור
מוסר אביך
עולת ראיה
עין איה ברכות ושבת
עץ הדר
ערפלי טוהר
פנקס י"ג
ריש מילין -כולל התוספת
שבת הארץ
עזרת כהן
משפט כהן
אורח משפט
דעת כהן
שירים: נפשי תקשיב שירה, אורות הראיה
הרצי"ה
אור לנתיבתי
ארץ הצבי
לזכרו
מתוך התורה הגואלת -כרכים א-ד
בדרך התורה הגואלת
קנין תורה
שיחות הרצי"ה על התורה
שיחות הרצי"ה על ארץ ישראל
הרב שלמה אבינר
באהבה ואמונה
טל אורות
למקדשך תוב
מחיל אל חיל
משבריך וגליך עלי עברו
על דגלו
עם וארצו
הרב זלמן ברוך מלמד
לזמן הזה
לזמן ולשעה
מאבני המקום י"א - ט"ו
הרב משה צבי נריה
מועדי הראי"ה– פרקים א-י
נר למאור על הגדה של פסח
נר למאור על פרשיות התורה
הרב צוריאל משה
אוצרות האמונה
אוצרות המוסר
אוצרות התורה
ארץ חמדה טובה ורחבה
נפלאים מעשיך
ציון במשפט תפדה
חידושים על הרמב"ם
חידושים על השס'
חידושים על התנ"ך
רבנים שונים
אם הבנים שמחה
תורת ארץ ישראל לאור משנת הראי"ה
הנשקפה כמו שחר - מגילת אסתר
איילת השחר - הגדה של פסח
שיחת אבותבעניין זכויות יוצרים ושימוש בטקסטים שבמאגרים התורניים מאת הרב אריאל יעקב שליט"א
בעניין זכויות יוצרים מאת מוסד הרב קוק
זכות השמוש בשמונה קבצים בצורה דיגיטלית

ניתן להזמין את המידע על גבי דיסק או קי (פלאש דרייב) בתוספת עלות של 70 ש"ח
הכרטיס בגודל 1 מגה בית


הזמן עכשיו מחיר : 370 ש"ח, מחיר עדכון גירסה:190 ש"ח, ..כתבי חב"ד- גירסה שניה משוכללת כוללת קישורים, ביוגרפיה ועוד

את רשימת הספרים המעודכנת בגירסה 3 תוכל להוריד במסך הראשי
chabadbig.jpg - 15574 Bytes

חזור למעלה

רשימת המאגרים המופיעים בתוכנה בגירסה 2
:ספרי יסוד
תנ"ך,משניות, תלמוד בבלי, זוהר, רמב"ם, שלחן ערוך
:ספרי כ"ק אדמו"ר הזקן
,שו"ע
שאלות ותשובות, פסקי הסדור,תניא, תורה אור, לקוטי תורה
ספרי כ"ק אדמו"ר האמצעי
תורת חיים, פירוש המילות,נר מצוה, שערי תשובה,שערי אורה, מאמרי אדמו"ר האמצעי
"ספרי כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק
שו"ת צ"צ,דרך מצותיך, אור התורה במדבר חלק ג, מאמרי אדמו"ר הצמח צדק - הנחות
ספרי כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע
'תורת שמואל תרל"ב חלק א
ספרי כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע
ספר המאמרים המשך תער"ב
ספרי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע
ספר המאמרים תרפ"ט, אגרות קודש חלק יד
ספרי כ"ק אדמו"ר זי"ע
אגרות קודש חלקים א-כד, תורת מנחם א-י, היום יום
מסביב לחסידות
תולדות חב"ד בארץ הקודש, ספריית ליובאוויטש, זכרון לבני ישראל, תולדות אברהם חיים
קטלוג הספריה

:דרישות מערכת
חלונות 95
16 MB RAM
כונן תקליטורים


הזמן עכשיומחיר בארץ: 250 ש"ח, בחו"ל: 70$ .כתבי רבינו מוהר"ן מברסלב זיע"א ותלמידיו' בצרוף תמונות וניגונים
תנ"ך + גימטריה,-תוכנת חיפוש מהירה, עשרות ספרי ברסלב תמונות ונעימות-גירסה 2.01
breslovbig.jpg - 21118 Bytes

חזור למעלה

רשימת המאגרים המופיעים בתוכנה
תנ"ך
ליקוטי מוהר"ן
ליקוטי הלכות
:ספרי רבי נחמן
,קיצור ליקוטי מוהר"ן, ספר המידות, חיי מוהר"ן
שיחות הר"ן ,שבחי הר"ן, ספורי מעשיות
:ספרי רבי נתן
ימי מוהרנ"ת, ליקוטי תפילות, שמות הצדיקים, עלים לתרופה

:ספרי הרב מטשהרין
,זמרת הארץ, אוצר היראה, ירח האיתנים, פרפראות לתורה
נחת השולחן, רמזי המעשיות, יקרא דשבתא
:ספרי רבי אלטר טפליקר
שיחת הנפש, משיבת נפש, השתפכות הנפש
ספרי רבי אברהם ב"ר נחמן
חכמה ותבונה, כוכבי אור, באור הליקוטים
:ספרי אנ"ש
נחל שורק
שיח שרפי קדש
:תולדות מוהרנ"ת
באש ובמים
ספרי מחברים אחרונים
ספר נחלי דבש
ליקוטי מוהר"ן עם ליקוטי ביאורים
שערי אמונה - מנוקד
חבורים נוספים
רוח צפונית
נתיב לא ידעו עיט
לבד
לב ומעין החדש
התבהרות
למעלה מן הזמן
השראה
היכל הגוונים המשתנים
אור פנימי


שמות הספרים ומחברי הספרים שיצאו לאור והם תורות ברסלב


הזמן עכשיומחיר: בארץ 1050 בחו"ל 310$ מהדורה ממוחשבת של "התלמוד המבואר" - הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ
מהדורה זו היא גירסה 2 של המאגר אינה כוללת את המסכתות שיצאו לאור בשנים האחרונות
breslovbig.jpg - 21118 Bytes
breslovbig.jpg - 21118 Bytes

חזור למעלה

רשימת המאגרים המופיעים בתוכנה
תלמוד בבלי
רש"י
תוספות
פירוש של התלמוד
עיונים
הלכה
מסורת הש"ס
גירסאות
הרחבות
תנ"ך
תלמוד ירושלמי
משנה תורה לרמב"ם
שולחן ערוך

התוכנה מכילה תצלומים של צורת הדף של הגמראה המבוארת של התלמוד המבוארהזמן עכשיו .מחיר:950 ש"ח אוצר ההלכה והמנהג גירסה שניה עם תוכנת חיפוש משוכללת ותוכנת גימטריה ודילוגים
לחו"ל $240 עדכון מגירסה 1 לגירסה 550 2 ש"ח לחו"ל $120
רשימת המאגרים המופיעים בתוכנה


ozar_2.jpg - 21118 Bytes


תנ"ך מנוקד
משנה מנוקדת
בבלי מקושר עם עין משפט נר מצוה
ספר המצוות לרמב"ם
משנה תורה לרמב"ם
טור

שו"ע ומפרשיו
שולחן ערוך
באר היטב
באור הלכה
מנחת פתים
משנה ברורה
פתחי תשובה
שער הציון
שערי תשובה

:ספרי הלכה
בן איש חי
דיני יום טוב
דיני תחנון
דרכי טהרה
הלכות זרעים
חיי אדם
טהור עינים
טהרה כהלכה
יום טוב שני כהלכתו
יסודות הלכה
מטה אפרים מנוקד
ספר הלכה
פניני הלכה
צבא כהלכה
צניף טהור
קצוש"ע הרב גאנצפריד
עם הערות הרב מרדכי אליהו
קצוש"ע מקור חיים מנוקד
קצות החושן
שבת כהלכה
שובו אלי
שולחן ערוך הרב
שמירת הלשון
שערי אמונה והלכה
שעורי שבט הלוי-נידה
:שביעית
השמיטה היובל ומצות ההקהל
'ושבתה הארץ שבת לה
מדריך שמיטה לחקלאי
מדריך שמיטה לגן הנוי
מדריך שמיטה לצרכן
מקור חיים השלם
משנת השמיטה
שבת הארץ
שמיטה תדריך למודי

:הליכות ומנהגים
אוצר דינים ומנהגים
אוצר מנהגי חב""ד
דרכי חיים ושלום
ליקוטי מהרי"ח
מנהגי החת"ס
מנהגי הכת"ס
מנהגי מהר"ם א"ש
מנהגי מרוקו
נתיבי עם

:שו"ת
באהלה של תורה
אגרות משה
באר אליהו
בארות שלמה
במראה הבזק
בני בנים בנין אב
דבר יהושע
דבר מלך
חוות בנימין
התורה והארץ
יד נתן
יחל ישראל
מנחת אברהם
משנה הלכות
מנחת יצחק
מנחת שלמה
משפטי עוזיאל
משפטי אליהו
משפטי שאול
עדת מעזו
עטורי כהנים
עולת יצחק
עקב ענוה
עשה לך רב
פניני הוראה
קול אליהו
קול צופיך
שאילת שלמה
שבט הלוי
שבת בשבתו
שי כהן
שערי מישור
:בית הבחירה
אל הר המור
ספר המקדש

:נושאים הלכתיים ומפתחות
מחזה אברהם
שער הציון

התכונות המרכזיות של התוכנה בקצרה
ההמלצה של הרה"ר לישראל הרה"ג הרב ישראל מאיר לאו שליט"א
ההמלצה של המפמ"ר לתורה שבעל פה הרב שמעון לוי שליט"א
מחיר לגירסת רשת
טבלת השוואה בין פרוייקט השו"ת גירסה 11
לבין אוצר ההלכה והמנהג גירסה 2


חזור למעלההזמן עכשיו $ מחיר:בארץ 900 ש"ח בחול" 240
breslovbig.jpg - 21118 Bytes

חזור למעלה

רשימת המאגרים המופיעים בתוכנה בגירסה 2
אורות
אורות הקודש א-ד
ערפלי ט והר
מאורות הראיה
אורות התשובה
ראש דבר מא"ק ג
ראש מילין
גנזי הראיה א-ז
התורה
מאמרי הראיה א-ב
(עניני תפילה (ע"ר
ליקוטים
אורות האמונה
אגרות הראיה א-ד
מוסר אביך
אדר היקר
אורות הראיה
אוצרות הראיה ב-ד
עולת ראיה א-ב
אורח משפט
זבחי כהן
עץ הדר
דעת כהן
דרשות הראי"ה
חבש פאר
עזרת כהן
ברכות שבת א
עין איה ברכות :א-ב
שבת הארץ
משפט כהן